Neljapäeval, 19. veebruaril, kell 16.15 Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja
kohvikus toimub teine üritus sarjast Maailmafilmi kohvik.


Seoses läheneva vastlapäevaga on filmiks valitud
Goriška vastlakarneval AD 2002, mis näitab etnoloogilise uuringu tulemusena Goriška piirkonna (Lääne-Sloveenia) vastlarituaale.

Originaalpealkiri : Goriška Pustovanja AD 2002
Valmimise aasta: 2002
Pikkus : 38'
Režissöör : Darja Skrt

Filmis on esile toodud terve rituaalidepakett, alates traditsioonilistest kuni kaasaegseteni. Vastlarituaale on jäädvustanud kohalik operaator, kes elab koos nendega ning on nn seesolija. Väljaspoolseisjatena järgisid toimuvat Goriski muuseumi visuaalantropoloog ja filmi režissöör. Näidatavad karnevalid on :
* Ravensk pust, mis on täielikult traditsiooniline karnevalirühm, mille liikmeteks on ainult vallalised noormehed.
* Liški pust, mis on transitsiooni-tüüpi karneval. Selle väline vorm on traditsiooniline (kostüümid ja maskid), kuid rituaali tasandil domineerivad kaasaegsed elemendid. Rühma kuuluvad nii noormehed kui ka abielumehed, tüdrukud ja naised.
* Moršeanski pust on samuti transitsiooni tüüpi karneval, kuid vastupidises mõttes. Nende väline vorm on kaasaegne, samal ajal , kui rituaal ise on traditsiooniline.
* Nova Gorica karnevalil ei ole traditsioone. Väike linnake on rajatud vahetult pärast Teist maailmasõda. Selle linna elanikud püüavad sünteesida piirkonna traditsioonilisi kombeid.

___________________________________

Autor Darja Skrt on sündinud 1961. aastal, õppis etnoloogiat ja ajalugu ning omandas magistrikraadi kultuurisotsioloogias, spetsialiseerudes audiovisuaalsele representatsioonile.


Üritus on kõigile tasuta !!!