AUASI. 80 aastat hõimurahvaste osakonna avamisest Raadil

(ERMi näitusemajas, J.Kuperjanovi 9)

Avatud 20.11.2008 – 30.08.2009

Näituse kuraatorid: Svetlana Karm, Marleen Nõmmela, Piret Koosa
Näituse kujundus: Jane Liiv

Aga mõeldagu neid hõimurahvaid /…/ rahvateaduse alal on Eesti kutsutud täitma aukohustust, mis kuulub temale kui kultuurrahvale

Nii ütles oma dotsentuuri avakõnes 1920. aastate alguses Eesti Rahva Muuseumi esimene direktor ja Tartu Ülikooli etnograafia dotsent soomlane Ilmari Manninen. Ta lootis ja uskus, et tulevikus tekivad siinsetel uurijatel võimalused tegeleda kõigi soome-ugri rahvastega ning tuua sellega üldist kasu kohalikule rahvateadusele.

2008. aasta 27. detsembril möödus 80 aastat Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri osakonna (ekspositsiooni) avamisest Raadil.

Tänapäevaks on ERMist kujunenud üks suuremaid soome-ugri kultuuride uurimise keskusi nii Eestis kui maailmas. Ainuüksi muusemi arhiiv koondab rohkem kui 180 soome-ugri välitöö materjale – esemeid, fotosid, etnograafilisi jooniseid, käsikirjalisi dokumente, filmi- ja videolinte. Aastakümnete jooksul on korraldatud mitmeid temaatilisi konverentse ja näituseid, kogutud materjalide põhjal kirjutatud artikleid ja pikemaid uurimusi ning osalenud aktiivselt hõimurahvaste koostöö arendamisel.

Näitus „AUASI. 80 aastat hõimurahvaste osakonna avamisest Raadil“ heidab pilgu nii muuseumi soome-ugri kogude kujunemisloole kui ka museoloogi mitmekesisele tööle, tuues esile tükikesi Raadi 1928.a. ekspositsioonist ja mõningaid aspekte välitööde miljööst.

Näituse valmimist on toetanud Eesti Vabariigi Hõimurahvaste Programm.