Taevas Maa – turism taimse joogi ümber 30. märts 2010

Taevas Maa Rež Rudolf Pinto do Amaral, Austria, (filmimispaik: Peruu), 60 min

 

Pink sinu istumise all nagiseb veidi, keegi puhub pudelisse palveid. Läbi džungli palavniiske pimeduse kostub laul. Aga korraga võtab see laul visuaalse kuju ja lendab nüüd spiraalidena sinu poole, ja plahvatab. See peab olema fantaasia, võid ju mõelda, aga siis sulle meenub, et seda laulu laulab šamaan ja su kurku kõrvetab endiselt punakaspruuni vedeliku mõru maik.

Icarod hõljuvad visuaalidena pimedas ruumis, hõõguv tubakas tõmbab šamaani näol looklevatesse kortsudesse veel jõulisemaid vagusid. Šamaan puhub su kehale suitsu ja vilistab sulle su ravilaulu.

Kordagi seda kujutamata rääkis Rudolf Amaral filmis “Taevas Maa” just sellest – Amazonase metsades ühe taimse joogi ümber kujunenud kultuurist. Ilmselt midagi sellist – rituaale, laule, visioone jne – tihkasid ka paljud kinokülastajad selles ayahuasca-teemalises filmis näha, aga läks teisiti. Minemata sügavuti taime toimega organismile ega selle tekitatud vaimse kogemusega, rääkimata visuaalsest; minemata sügavuti ayahuasca rituaalide, pärimuslugude, icarote või ayahuasca-kunstiga; minemata sügavuti šamanismiga või maailmadevahelise rändamisega – Amaral  lähenes teemale tulevikuperspektiivist ning vaatles ayahuasca-kultuuri globaliseerunud maailmas.

Peruu suurimas džunglilinnas Iquitoses, (kuhu muide ükski autotee ei vii - mine paadi või lennukiga), on ayahuasca-turism kohalikele arvestatava tähtsusega sissetulekuallikas. Ayahuasca-turiste on muidugi mitmesuguseid – nii neid, kes tulevad järgmist narkolaksu otsima, aga ka neid, kes teevad seda vaimsetel eesmärkidel. Mõni neist jäigi paigale, õppis iidset vaimutarkust ja taime sügavuti tundma ning teeb nüüd ise turistidele sessioone, nagu näiteks filmis kujutatud ameeriklasest šamaan Ron.

Ameeriklasest šamaan Ron Wheelock

Kuigi olukord on mõneti võõristav – šamaanituurid, narkoturism või new-age šamanismikeskuseid rajavad red-neck-šamaanid, võib kogu fenomenis olla ka oma positiivne külg. Nagu Amaral oma filmiga lõpuks viitabki, võib see hoopis päästa ayahuasca-kultuuris peituvad tarkused. Kuivõrd šamanism on suuresti subjektiivse kogemuse põhine, on seda ilmselt veelgi keerulisem väljastpoolt püüda säilitada kui näiteks mõnda kaduvat suulist traditsiooni. Šamaanitarkuseid ju kuidagi ei patendeeri. Kui kohalike noorte huvi selle kultuuri vastu on kadunud, võtavad ohjad üle spirituaalseid radu tallavad gurud Läänest. Samas kui kohalikud näevad traditsiooni tugevat potentsiaali, mida peegeldab ayahuasca populaarsus turistide seas, innustab ehk vanaisa šamaani-tarkust õppima seegi.

Üks konverentsil esinejatest rääkis paradigmaatilisest konfliktist antropoloogias – et nii erineva maailmatunnetusega kultuurist vähegi aru saada, tuleb teisest otsast tegeleda iseenda lammutamisega. Need kaks maailma – antud juhul Lääne uurija ja ayahuasca omad – asuvad erinevates paradigmades, erinevate tõekspidamistega maailmades.  Kui näiteks Lääne maailmas elatakse tavaliselt kahese jaotuse järgi – keha ja mõistus – ning hingele pööratakse oluliselt vähem tähelepanu, siis ayahuasca-maailmas on olukord praktiliselt vastupidi – hing on kõige olulisem, kõik muu tuleb hiljem.

Siit võiks edasi küsida, kuidas antropoloog saakski hingelist kogemust mõistuspäraselt edasi anda? Kas üldse saab? Oma kogemusest ayahuascaga mäletan šamaani sõnu: “Visioonid on sinu omad ja sinu tõlgendada.” Ehk tähendus peab sündima sulle ja sinu sees.

Võib-olla just sel põhjusel jättis Amaral need püüdlused kõrvale ning keskendus teoses ayahuasca-kultuuri ja turismi vahelistele seostele. See muutis filmi tervikuna küll rohkem poliitiliseks, aga tunnetuse loomiseks kasutas autor ka poeetilist filmikeelt, põimides intervjuude vahele ka uniseid kaadreid loodusest ja luulet.

Aga peamiselt soovis ta teha oma filmiga midagi uut, sest rituaalidest, visioonidest, šamaanidest on filme tehtud küll ja veel. Kuid oluliselt vähem on antropoloogide tähelepanu köitnud see, kus või õigemini mis on turistide ja uue ajastu šamaanide taevas ja maa.


Terje Toomistu


Link filmile