Kaheksanda Maailmafilmi teemadest ja meeleoludest 4. aprill 2011

Mathura kirjutab Sirbis oma selle aasta festivalielamustest ja -mõtetest.
Mathura toob selle aasta festivali teemadest välja kaks suunda: kultuuride globaliseerumise küsimuse ning arutelu ühiskonnamudeli muutmise võimalikkuse üle.
Viide artiklile.